Entrega a Pallapupas de la recaptació solidària

Aquest divendres 25 de maig, coincidint amb la jornada cultural de l'Escola La Salut amb el títol "Som Solidaris", s'ha realitzat l'entrega de la recaptació de la 2ª Cursa Solidària i dels beneficis de la Cooperativa Escolar 5 Coves a l'ONG Pallapupas "pallassos solidaris".

L'entrega de la recaptació s'ha fet efectiva a un membre de l'ONG a les seves oficines de Barcelona, amb un representant dels alumnes i un representant del claustre del centre, i s'ha entregat la quantitat de 2028'53 €, amb la que l'ONG podrà fer actuacions i ajudar a un total de 143 infants hospitalitzats.